Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 29 april, 2024 - 14:26

Kenneth Åkergård blir ny landskapsrevisor

Ekonomie magister Kenneth Åkergård har av ett enigt lagting valts till ny landskapsrevisor. Tjänsten söktes av två personer.

Åkergård ersätter nuvarande landskapsrevisor Dan Bergman som går i pension. Mandattiden, som inleds i augusti, är sju år.  

Landskapsrevisionen är en oberoende myndighet under lagtinget som granskar landskapets verksamhet med tyngdpunkt på att budgetmedlen används enligt principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »