Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 24 januari, 2018 - 16:49Uppdaterad: onsdag, 24 januari, 2018 - 17:29
  • Klibbalkärr på Gripö fredas inte. Arkivfoto: Simon Holmström, Ålands Natur & Miljö

Kärr på Gripö fredas inte

Det blir ingen fredning av ett alkärr och klibbalskärr på Gripön i Föglö.

 Det har miljöminister Camilla Gunell, socialdemokrat, beslutat med anledning av ett initiativ från Ålands Natur & Miljö. Föreningen ville, tillsammans med berörda markägare, freda alkärret och ett klibbalskärr på Gripön där vägen för den planerade kortrutten är tänkt att byggas.

Beslutet baseras på utredningar som naturvårdsintendenterna gjort om naturvärdena hos de kärrbiotoper det gäller samt på vilka grunder en eventuell fredning kunde göras. Enligt den bedömningen ter sig varken klibbalkärret eller alkärret på Gripön i tillräcklig grad representativa för den typen av habitat som praioriteras inom Natura 2000. I utredningen sägs också att det finns behov av kompletterande naturinventeringar i området och att en uppföljning på vissa hotade arter görs under kommande växtsäsong.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »