Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 2 augusti, 2021 - 17:20Uppdaterad: måndag, 2 augusti, 2021 - 17:48

Karantänstiden förkortas

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har ändrat sin rekommendation gällande coronakarantänens varaktighet.

Karantänen, som tidigare var 14 dygn, har nu kortats ner till tio dygn.

Ändringen träder i kraft med omedelbar verkan men gäller inte varaktigheten på karantäners som inletts innan dess, om inte en smittskyddsläkare beslutar något annat.

Ny information har visat att det är tillräckligt med en kortare karantänstid.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »