Publicerad: tisdag, 14 juli, 2020 - 07:01Uppdaterad: tisdag, 14 juli, 2020 - 17:16
  • Landskapsregeringen är en av de arbetsplatser som förutsätter att arbetstagarna meddelar om utlandsresor de gör på fritiden till länder där inresebegränsningar föreligger och kräver att resan följs av 14 dagars frivillig karantän. Arkivfoto: Johan Ågren.
  • Flera fackförbund menar att arbetsgivarna inte har rätt att tvinga arbetstagarna att stanna hemma utan lön efter en utlandsresa. Arkivfoto: Malin Henriksson.

Karantänskrav en ”juridisk gråzon”

Det är en juridisk gråzon huruvida arbetsgivare kan tvinga arbetstagare till oavlönad karantän efter resor som arbetstagarna gjort på fritiden, säger Natalie Eklund, inspektör vid arbetarskyddets regionförvaltningsverk i Sydvästra Finland.

Många arbetsplatser, däribland landskapsregeringen, förutsätter att arbetstagarna meddelar om utlandsresor de gör på fritiden till länder där inresebegränsningar föreligger och kräver att resan följs av 14 dagars frivillig karantän. Om arbetet inte går att utföra på distans fordras tjänstledighet utan lön eller semester.

Men enligt utrikesministeriets anvisningar får personer som självmant håller sig i karantän röra sig mellan arbetsplatsen och hemmet.

- Så då är arbetet hindrat på grund av en orsak som är på grund av arbetsgivaren, och då är arbetstagaren möjligtvis berättigad till lön, säger Natalie Eklund.

Flera fackförbund menar att arbetsgivarna inte har rätt att tvinga arbetstagarna att stanna hemma utan lön efter en utlandsresa.

- Vi är i en ny situation och det finns inga rättsliga fall om det här. I sista hand avgörs saken i domstol, säger Natalie Eklund.