Publicerad: torsdag, 26 mars, 2020 - 16:52Uppdaterad: torsdag, 26 mars, 2020 - 17:27
  • Justitieminister Anna-Maja Henriksson. Arkivbild.

"Karantänkrav gäller inte inrikesresor"

Justitieminister, tillika Ålandsminister, Anna-Maja Henriksson (SFP) säger till tidningen Suomen kuvalehti att Åland inte har någon rätt att begränsa rörligheten mellan Åland och övriga Finland.

Landskapsregeringen har, vilket Ålands radio har rapporterat om vid flertalet tillfällen, gått ut med en rekommendation om att också personer som reser till Åland från riket ska försätta sig själva i en 14 dagar lång karantän.

-Att röra sig från riket till Åland och därifrån till riket är fortfarande tillåtet och det faktiska karantänkravet är här inte i kraft, säger Anna-Maja Henriksson till tidningen.

Lantrådet Veronica Thörnroos sa på torsdagens presskonferens att landskapsregeringen var medvetna om att rekommendationen kunde väcka kritik och att de enligt grundlagen inte kan begränsa rörligheten inom landet.

-Det var det bekymrade läget jag såg i omvärlden med coronaspridning och eftersom jag vet att vi har begränsade resurser här. Det var på intet sätt riktat mot landet Finland, säger hon om grunderna till rekommendationen.