Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 november, 2017 - 13:17Uppdaterad: fredag, 3 november, 2017 - 13:44
  • Pia Nyberg från Strax kommunikation och Maxinges centrumchef Björn Wennström deltog i dagens presskonferens om kampanjen mot plastkasseanvändning. Foto: Tomas Tornefjell.

Kampanj mot användning av plastkassar

- Det är bra om vi på frivillig väg kan minska användningen av plastkassar. Det säger näringsminister Camilla Gunell om kampanjen Plastkasse – Nej tack!

EU vill minska förbrukningen av tunna bärkassar eftersom den leder till en stor nedskräpning och till ett ineffektivt nyttjande av resurser. Och Camilla Gunell är övertygad om att det förr eller senare kommer ett förbud mot plastkassar, om inte förbrukningen kan minskas på frivillig väg.

I medeltal förbrukar varje finländare 200 plastkassar per år och målet med kampanjen är att i ett första skede minska användningen till 40 plastkassar per person och år.

- Inom åländsk handel går vi nu in för att försöka minska inköpen av plastkassar genom att uppmuntra konsumenterna att byta bort plastkassarna mot egna flergångskassar, säger Maxinges centrumchef Björn Wennnström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »