Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 7 april, 2021 - 06:01Uppdaterad: onsdag, 7 april, 2021 - 17:17

Kalmarena måste beakta kornknarr

I området där discgolfbanan KalmArena planeras att byggas rapporteras det förekomma kornknarr och det behöver beaktas, skriver landskapsregeringen i ett beslut.

Det handlar om intrång i särskilt skyddsvärd arts livsmiljö eller i särskilt skyddsvärd biotop. Kornknarren är en fågel i familjen rallar och det har rapporterats att fågeln funnits i Västerkalmare vid enstaka tillfälle.

Landskapet godkänner ansökan om att bygga discgolfbanan om områden utanför banan inte slås eller klipps tidigast veckan efter midsommar och eventuella observationer ska genast rapporteras till miljöbyrån.

Kornknarrens population i Finland benämns i de tre senaste nationella rödlistorna som livskraftig och har inte klassificerats som hotad i landet sedan 2000. Kornknarrens förekomst i området var fram till december 2020 okänd för landskapsregeringens miljöbyrå.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »