Publicerad: måndag, 23 september, 2019 - 13:04Uppdaterad: måndag, 23 september, 2019 - 14:30

Jurmo färjfäste byggs säkrare

Jurmo färjfäste ska byggas om och landskapsregeringen har beslutat beställa projekteringstjänster av det svenska företaget WSP Sverige AB för detta.

Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till cirka 75 000 euro och är baserat på WSP Sverige AB:s offert. Orsaken till ombyggnaden är att få färjfästen av samma typ för linjen mellan Åva och Jurmo. Ombyggnationen innebär att landramp och fartyg kommer att vara låsta vid förtöjning, något som leder till ökad säkerhet för fordon och trafikanter. Färjfästet på Åva har tidigare byggts om efter att kajen som tillhör linjen dömdes ut.