Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 8 augusti, 2022 - 09:53Uppdaterad: måndag, 8 augusti, 2022 - 17:18
  • Hotell Pommern är ett av hotellen på Åland. Foto: ÅRTV

Juni var en bra månad för hotellen

Juni blev en rekordmånad för de åländska hotellen, då man hade flest antal övernattningar på hela 2000-talet sett till juni månad.

Det enligt inkvarteringsstatistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Antalet övernattningar var 40.877 stycken på 20.702 gäster. Åsub skriver att övernattningarna för juni legat på omkring 30.000 före pandemin bröt ut. Omkring 70 procent av gästerna kom från Finland och en bit över 20 procent från Sverige.

Gällande övernattningarna är det enligt Åsub från finländskt håll ökningen kommer. Medeltalet för 2010-talet var cirka 17.000 för övernattningar där gästerna hade Finland som hemland. I juni i år var det nästan 30.000. Svenska gästernas övernattningar var med cirka 9.000 ungefär 1.000 färre än medeltalet för 2010-talet.

De flesta övernattningarna var kopplade till fritid, men de minskade med cirka 4.000 jämfört med 2019. Det eftersom de svenska fritidsövernattningarna minskade mer än vad de finländska ökade. Övernattningar relaterade till arbetsresor ökade från omkring 13.000 under juni 2019 till 24.000 i juni i år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »