Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 november, 2018 - 13:04Uppdaterad: fredag, 23 november, 2018 - 16:30

Krisstöd till jorbruket

Jordbruket får krisstöd

Landskapsregeringen ger ett krisstöd till jordbruket på 635.000 euro och det är uppdelat i olika åtgärder.

Det finns ett stöd för inköp av foder i form av en retroaktiv utbetalning till de som har köpt extra foder. Sen blir det ett särskilt arealstöd för de odlingar där 70 procent av intäkterna har gått förlorade och det gäller framför allt växtodling så som potatis, grönsaker och spannmål.

Dessutom höjs investeringsstödet för bevattningsanläggningar och landskapet tittar på att sänka slakteriets myndighetsavgifter.

Krisstödet från landskapsregeringen är ett komplement till det nationella stödet som riksregeringen beslutat om och som även de åländska lantbrukarna får ta del av till två tredjedelar.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »