Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 april, 2021 - 05:53

Jomalas arkivplan godkänd med vissa ändringar

Arkivplanen för Jomala kommun fastställdes nyligen av landskapsregeringen, med ett nytt avsnitt gällande undervisningsväsendet..

Fastställandet av en arkivplan har dragit ut på tiden. Redan 2018 rapporterade Ålands Radio om att det ännu saknades samsyn mellan Jomala kommun och landskapsarkivarien kring den föreslagna arkivplanen. Bristen på samsyn tycks bestå än i dag. Landskapsarkivarie Åke Söderlund reserverade sig nämligen mot beslutet.
I korthet handlar det om att Ålands landskapsarkiv anser att gallring av vissa handlingar vore till stor skada för framtida forskning. Från kommunens sida anser man att det inte fyller någon funktion att spara fakturor för all framtid för forskningsändamål och att det leder till såväl utrymmesbrist som oönskade kostnader att bevara papperskopior av alla fakturor.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »