Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 18 januari, 2019 - 14:02

Jomala vill att SÅHD bantar driftsbudget

Kommunstyrelsen i Jomala vill att Södra Ålands högstadiedistrikt sänker sin totala driftsbudget för 2019 med 100.000 euro.

Man vill också att distriktet ser över sin kostnadsutveckling överlag, och de här åsikterna skickar man med sitt ombud till förbundsfullmäktigemötet som hålls den sista januari. Man påtalar också att städfunktionen bör utredas, särskilt den föreslagna utökningen av städare. Man vill också ha en förklaring till varför en befattning som skolcoach till 0,77 procent av heltid inrättas trots att Jomala ville se en utredning innan det skulle göras. Inför mötet föreslår Jomala också att Gyrid Högman väljs till ny styrelseordförande och ledamot i förbundsstyrelsen.

På kommunstyrelsemötet diskuterades också förhandsröstningen i årets riksdags-, EU-, lagtings- och kommunalval. Jomala ville ordna den allmänna förhandsröstningen på Maxinge men har fått nej från Åland post, så nu blir förhandsröstningen på postkontoret i Mariehamn istället.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »