Publicerad: tisdag, 14 maj, 2019 - 22:00Uppdaterad: onsdag, 15 maj, 2019 - 05:49
  • Jomala har lämnat in besvär till HFD för det nya systemet med landskapsandelar för grundskolan. Arkivfoto.

Jomala tar ännu ett LR-ärende till HFD

Jomala kommunstyrelse har lämnat in besvär till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, om landskapsandelarna för grundskolan.

Detta för att landskapsregeringen inte beviljat kommunen rättelse när det kommer till tolkningen av den lag som ska styra landskapsandelarna. Kommundirektör John Eriksson lämnade in handlingarna till Högsta förvaltningsdomstolen i går, tisdag.

-Trots att vi och flera andra kommuner lämnat in rättelseyrkande, har landskapsregeringen inte besvarat grundfrågan, det vill säga de oklara begreppen i lagen, säger han.
Problemet för andelen till grundskolan är,enligt kommunstyrelsen, också att beloppet sänkts trots att grundskolans kostnader ökar.

-Som det ser ut nu kommer alla åländska kommuner att gå på minus totalt sett eftersom landskapssregeringen har gjort inbesparingar i det som är basfinansieringen, det vill säga landskapsandelarna, säger John Eriksson.