Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 19 september, 2023 - 13:42Uppdaterad: tisdag, 19 september, 2023 - 14:33

Jomala startar daghemsbygge trots besvär

Jomala kommun tänker skriva avtal för byggandet av ett nytt daghem i Möckelö trots att ett rättelseyrkande har lämnats in. 

Jomala beslutade sig för att anta anbudet från Ålands bygg på drygt 4,5 miljoner euro, trots att Premont lämnade in ett anbud som var 373 000 euro billigare. Enligt kommunen var inte Premonts anbud fullständigt och därför förkastades det anbudet. Premont lämnade in ett rättelseyrkande som projekteringskommittén för daghemmet avslog.  

En enig kommunstyrelse beslöt på sitt senaste möte att beslutet att anta Ålands byggs anbud ska verkställas trots att det inte vunnit laga kraft. I beslutsunderlaget står att läsa det inte är rimligt att vad kommunen anser vara ett ogrundat besvär kan användas för att hålla kommunen och andra anbudsgivare gisslan i flera år och därmed äventyra kommunens verksamhet och riskera att kostnaderna för projektet ökar dramatiskt. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »