Publicerad: onsdag, 18 september, 2019 - 11:56Uppdaterad: onsdag, 18 september, 2019 - 12:05

Jomala sköt upp beslut om räddningsmyndighet

Jomala fullmäktige bordlade ärendet om den gemensamma räddningsmyndigheten än en gång och nu ska fullmäktige ta upp det på sitt nästa möte som är den 12 november.

Vid fullmäktiges möte den 27 augusti bordlades ärendet till nästa möte, som var igår. Beslutet om bordläggning då var enhälligt.

Kommunstyrelsen hade föreslagit att fullmäktige skulle godkänna förslaget till avtal för den gemensamma räddningsmyndigheten och nämnden, men det fick alltså inte bifall i fullmäktige. Kristian Aller, tillika ordförande i Räddningsområde Ålands landskommuner, RÅL, föreslog bordläggning och fick understöd av Bo-Yngve Karlsson, även biträdande kårchef i Jomala FBK. Det blev omröstning om fortsatt behandling och bordläggning och då föll rösterna 11-5 för att bordlägga ärendet.