Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 april, 2010 - 12:51Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Jomala positiv till demensavdelning

Kommunstyrelsen i Jomala ställer sig positiv till att en demensavdelning bildas vid De Gamlas Hem. Enligt en utredning skall demensplatserna skapas som en separat del av en avdelning och bestå av 12 rum. Driftskostnaderna för avdelningen beräknas bli 258.000 euro per år utgående från att sex nya närvårdare anställs.Antalet demenssjuka väntas öka kraftigt efter år 2020 då det stora antalet personer som är födda på 1940-talet uppnår hög ålder.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »