Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 9 december, 2022 - 06:07Uppdaterad: fredag, 9 december, 2022 - 09:41
  • Jomala har plusresultat i nästa års budget. Arkivbild.

Jomala budgeterar plusresultat

Kommunstyrelsen i Jomala är klara med budgetarbetet och har ett plus på sista raden med drygt 340.000 euro nästa år.

- Det främst ökade skatteintäkter och ett positivt årsbidrag som gör att vi går på plus nästa år, säger kommundirektör Christian Dreyer.

Under året ska det göras en hel del investeringar. Ombyggnaden av Vikingaåsens skola har redan inletts och planerna på ett nytt daghem vid Möckelöstrand går vidare.

- Vi har en hel del arbeten på vattten- och avloppsnätet som behöver göras, det största är att avloppsledningen som går förbi Dalkarbyträsk ska flyttas. Tanken är att ledningen ska gå via Svibybäcken och vidare till Lotsbroverket istället för att gå precis bredvid en viktig vattentäkt, säger Christian Dreyer.
Men det är osäkert om det arbetet inleds under 2023 eller 2024.

Fullmäktige ska besluta om budgeten den 20 december.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »