Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 31 maj, 2023 - 15:37Uppdaterad: onsdag, 31 maj, 2023 - 16:07
  • Ett av alternativen är att placera modulavdelningen vid daghemmet Vikingen. Arkivbild.

Jomala behöver mer pengar till barnomsorgen

För att få daghemsplatserna att räcka till i Jomala till hösten behövs drygt 100.000 euro i tilläggsanslag, det föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige. 

Tilläggsmedlen behövs för att kunna öppna en ny modulavdelning antingen vid daghemmet Kotten eller Vikingen. Den nya modulavdelningen planeras att bli en 5-6-årsavdelning och inledningsvis ska det vara 19 barn på avdelningen. 

För att kunna öppna den nya avdelningen behövs en utökning av personalen, vilket är en kostnad på drygt 77 000 euro. Dessutom behövs inventarier införskaffas för 25 000 euro för att kunna ta modulavdelningen i bruk. 

Fullmäktige tar beslut i frågan på sitt nästa möte som hålls tisdag de 6 juni. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »