Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 13:40

Jomala avgör befrielse från skatter

Kommunstyrelsen i Jomala har beslutat förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt under åren 2019 - 2021.

Motsvarande fråga har diskuterats i flera kommuner efter att skattemyndigheten ändrat praxis för värderingen av vissa fastigheter. I en del kommuner är det här en fråga som avgörs av fullmäktige men i Jomala har den delegerats till kommunstyrelsen.

Även om en kommun, i stället för skattemyndigheten, får in en anhållan gäller samma lag om skatteuppbörd. Grund för att bevilja befrielse prövas utgående från den enskildes skattebetalningsförmåga eller om det av annan orsak kan anses oskäligt att driva in skatten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »