Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 13:40

Jomala avgör befrielse från skatter

Kommunstyrelsen i Jomala har beslutat förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt under åren 2019 - 2021.

Motsvarande fråga har diskuterats i flera kommuner efter att skattemyndigheten ändrat praxis för värderingen av vissa fastigheter. I en del kommuner är det här en fråga som avgörs av fullmäktige men i Jomala har den delegerats till kommunstyrelsen.

Även om en kommun, i stället för skattemyndigheten, får in en anhållan gäller samma lag om skatteuppbörd. Grund för att bevilja befrielse prövas utgående från den enskildes skattebetalningsförmåga eller om det av annan orsak kan anses oskäligt att driva in skatten.

Fler Nyheter

Ny typ av fågelinfluensa i Sverige

En ny typ av fågelinfluensa har upptäckts hos en örn som avlidit hos en viltrehabiliterare i Blekinge i Sverige. Analysen visade att örnen hade fågelinfluensa av typen H5N6. En typ av virus som inte tidigare har påvisats i Sverige.

Mindre skörd men ingen brist på foder

Roald Eriksson, som producerar hösilage, intervjuas av Sara Lindroos
I Mellansverige har djurägare drabbats hårt av foderbrist, men på Åland har man inte haft problem med att utfodra djuren. Skördarna 2017 var mindre än normalt för Roald Eriksson som producerar hösilage, men han säger att det finns gott om annan mat.

Plan för Havsvidden till fullmäktige

Kommunstyrelsen i Geta godkände i tisdags förslaget till detaljplan för Havsvidden.

Brandskydd för Sunds kyrka utreds

Sunds kyrka har ett undermåligt brandskydd, och nu ska man titta på en lösning.

Försökte köra undan polisen

En förare försökte köra undan polisen efter att patrullen gett stoptecken i samband med en trafikövervakning i Geta i går kväll.

Villkorligt fängelse för restaurangägare

Owe Sjöblom har läst tingsrättens dom
Ett par, en man och en kvinna, som bedriver restaurangverksamhet i Mariehamn har dömts till åtta månaders villkorligt fängelse för grovt bokföringsbrott och grovt skattebedrägeri.

Psykisk ohälsa bland unga utreds

ÅHS styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson och skolpsykolog Johanna Welander intervjuas av Marika Kvarnström
En arbetsgrupp inom primärvården är tillsatt för att titta närmare på barn och ungdomars psykiska ohälsa. En del i den kommande utredningen är att visa på för- och nackdelar med att fördela vissa funktioner mellan skolorna och ÅHS annorlunda än idag.

Tufft första år för Roslagsmjölk

ÅCA:s vd Johannes Snellman intervjuas av Hasse Persson-Bru
Det gånga året har varit tufft för bönderna som äger Roslagsmjölk vars produkter förädlas och paketeras av ÅCA. Norrtälje tidning skriver i dag att man haft större omkostnader än man räknat med och varit nära att lägga ner. Nu har man ändå beslutat att fortsätta vilket ÅCA:s vd Johannes Snellamn välkomnar.

Villkorligt fängelse för grovt rån

En man har blivit dömd till sju månaders villkorligt fängelse för grovt rån.