Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 oktober, 2022 - 12:46Uppdaterad: torsdag, 6 oktober, 2022 - 17:55
  • Finansminister Roger Höglund (C).

”Det jobbas väldigt intensivt med den här frågan”

Finansminister Roger Höglund (C) är övertygad om att ny arbetsgrupp gällande skattegränsen skulle kunna åstadkomma förbättringar.

Som Ålands Radio rapporterade om tidigare i veckan vill landskapsregeringen ha en ny arbetsgrupp med representanter från Tullen, Finansministeriet och Skatteförvaltningen. Detta eftersom man befarar att problem kommer att uppstå när tullreglerna ändras i november.

Det fanns en arbetsgrupp med tjänstemän från nämnda myndigheter som arbetade med skattegränsfrågor och vars mandat löpte ut i mars i år. Roger Höglund menar att arbetsgruppens arbete var framgångsrikt men att det fortsättningsvis finns flera olösta frågor.

- Det jobbas väldigt intensivt med den här frågan, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »