Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 april, 2020 - 22:00Uppdaterad: fredag, 17 april, 2020 - 05:51
  • Rolf Granlund har lämnat in ett klagomål om kortruttsupphandling till JK.

JK utreder upphandlingar för kortrutten

Överskred den förra landskapsregeringen sina befogenheter när man upphandlade investeringarna för kortruttsprojektet på västra och östra Föglö? Det vill Rolf Granlund (ÅF) att Justitiekanslern, JK, svarar på.

I klagan, som lämnades in i december 2019, finns åtta frågor som handlar om upphandlingen av elhybridfärjan och de landbaserade investeringarna och huruvida de stred mot lagtingets vilja.

-Det är viktigt att veta hur det fungerar så att man i fortsättningen kan göra rätt, säger Rolf Granlund som lämnade in klagomålet som privatperson.
Han tycker att det finns ett allmänintresse eftersom det handlar om mycket pengar. Rolf Granlund nämner 26,5 miljoner euro för landbaserade investeringar och 66 miljoner euro för elhybridfärjan i klagomålet.

Om den förra landskapsregeringen överskridit sina befogenheter måste det åtgärdas och tillrättaläggas på något sätt menar Rolf Granlund.

-Det är särskilt viktigt när man hanterar samhällsmedel att man ska ha väldigt torrt på fötterna och alla papper i skick, säger han.

Landskapsregeringen har tid på sig till den 25 maj att svara på klagomålet till JK.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »