Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 13 februari, 2020 - 05:54Uppdaterad: torsdag, 13 februari, 2020 - 07:05
  • Roger Jansson undrar om upphandlingen av Mariebads renovering gått rätt till. Arkivfoto: Ann-Christine Karlsson.

Jansson ställer skriftlig fråga om Mariebad

Stadsfullmäktigeledamot Roger Jansson har lämnat in en skriftlig fråga till ledningen för staden där han undrar om upphandlingen av Mariebads renovering gått rätt till.

Hittills har staden gjort upphandlingar för drygt 220.000 euro och den totala kostnaden beräknas bli runt 300.000 euro. Anbudsförfrågan har gjorts genom direktupphandling och således inte konkurrensutsatts. Detta trots att gränsen för direktupphandlingar är 150.000 euro.

Med anledning av detta ställer Roger Jansson följande fråga: ”Hur, och med stöd av vilka ledande personer och på vilka grunder gjordes bedömningen på hösten 2017 att denna konsultupphandling som nu närmar sig 300.000 euro inte behövde konkurrensutsättas trots att tydliga regler om detta finns i både stadens egna regelverk och i lagstiftningen och varför har ingen av i lagstiftningen erfordrad EU-upphandling genomförts?”

Enligt förvaltningsstadgan har stadsledningen 30 dagar på sig att besvara frågan skriftligt och det är stadsledningen som beslutar vilken tjänsteman som ska besvara frågan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »