Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 3 juni, 2024 - 17:47Uppdaterad: måndag, 3 juni, 2024 - 17:52

Jansson leder Unesco-kommitté

Lagtingsledamot Harry Jansson (C) har utsetts till ordförande för Åland Unesco-kommitté fram till den sista december 2027. 

Kommittén har till uppgift att utarbeta ett förslag till Unesco-strategi samt 

dess genomförande. Landskapsregeringen kan hänskjuta frågor som gäller internationellt samarbete inom Unescos verksamhetsområden till kommittén. Kommittén kan representera Åland i Unescos generalförsamlingar och förvaltningsorgan samt vid möten och rådplägningar som Unesco anordnar. 

Medlemmar i kommittén är Daniel Dahlén, Petra Granholm, Susanne Eriksson, Marcus Koskinen-Hagman, Johanna Mattila, Sara Arons och Jack Hancock. Byråchef Viveka Löndahl fungerar som kommitténs sekreterare 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »