Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 11 maj, 2021 - 22:01Uppdaterad: tisdag, 11 maj, 2021 - 22:01
  • Det har varit turbulenta dagar för försäkringsbolaget. Arkivbild.

"Jag var inte medveten om att jag skulle ställas mot Peter Wiklöf"

När Christophe Jourdan blev föreslagen att sitta i Ömsens förvaltningsråd blev han överraskad över att han i valet ställdes mot Peter Wiklöf.

- När jag fick frågan om jag var tillgänglig för förvaltningsrådet ställdes inte frågan på ett sådant sätt att jag var medveten om att jag skulle ställas mot Peter Wiklöf. De som stödde mig hade kanske inte velat rösta mot Peter Wiklöf och jag tycker det blev en komplicerad situation, säger Christophe Jourdan.

Det var Bo-Sture Sjölund som ställde frågan till Christophe Jourdan om han kunde tänka sig att sitta i förvaltningsrådet. Då fick han inte några indikationer på om Bo-Sture Sjölund hade något stöd att erbjuda. Däremot hade Christophe Jourdan själv hört sig för lite om han hade stöd, vilket han hade.
Men nu har alltså Christophe Jourdan lämnat förvaltningsrådet, vilket han meddelade under tisdagen, och nu vill han att Ömsen får arbetsro och att allt löser sig till det bästa.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »