Publicerad: lördag, 25 november, 2017 - 09:02Uppdaterad: lördag, 25 november, 2017 - 09:03
  • Borde ett gemensamt skoldistrikt för hela skärgården bildas? Den frågan diskuteras som bäst. På Nina Erikséns bild är det Kumlinge skola som syns.

Intresse för gemensamt skärgårdsskoldistrikt utreds

Finns det något intresse hos skärgårdskommunerna för att bilda ett gemensamt skoldistrikt?

Den frågan ställer Kumlinge till de övriga skärgårdskommunerna efter att Mia Hanström lyft frågan i en motion till kommunfullmäktige.

Vårdö behandlade frågan på sitt senaste kommunstyrelsemöte och där beslöt man att tacka nej till Kumlinges förfrågan. Dels konstaterar Vårdö att man i landskapsregeringens förslag till kommunstruktur hör ihop med de övriga kommunerna på norra Åland, och om det förslaget verkställs blir frågan om ett gemensamt skärgårdsskoldistrikt inaktuell för Vårdö. Dels konstaterar man att Vårdö i nuläget ingår i Norra Ålands högstadiedistrikt och att ingå i ett skärgårdsdistrikt skulle betyda utträde ur detta.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »