Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 april, 2010 - 17:10Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Internationell sjöfartsdag nästa vecka

En internationell konferens om sjöfarten arrangeras i Mariehamn av öforskningsinstitutet Aicis nästa vecka i anslutning till Sjöfartens dag. Konferensen ordnas i samarbete med handelshögskolan i Köpenhamn och flera forskare och praktiker inom sjöfarten deltar. Färjsjöfarten, sjöfarten i Östersjön och EU:s östersjöstrategi är ämnen som diskuteras under sjöfartskonferensen nästa vecka.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »