Publicerad: fredag, 13 oktober, 2017 - 14:42

Intern kostnadskontroll bör stärkas

Eckerö kunde med fördel stärka den interna kostnadskontrollen och överväga processer som kunde vara mer kostnadseffektiva, oavsett om det är processer som grundar sig helt på lag eller de mer frivilliga processerna. Det skriver revisorerna i höstens revisions-PM.

Man uppmanar också kommunstyrelsen att befästa vikt vid den personalomsättning som varit inom förvaltningen och man understryker vikten av kontinuitet och god arbetsmiljö.

Revisorerna påpekar vidare att inmätningen av VA-nätet i kommunen fortfarande är eftersatt och bör få tillräckliga resurser så att det kan åtgärdas. Att Eckerö håller på att ta fram en ny VA-taxa ser revisorerna som positivt, eftersom den nuvarande är svårtolkad och till vissa delar inte komplett.

Kommundirektören har informerat kommunstyrelsen om att ledningsgruppen kommer att behandla de åtgärdsförslag och observationer som revisorerna tagit upp.

Fler Nyheter

Pub Stallhagen tjänade inget på Fishbait

Pub Stallhagens ägare, Christian Ekström, intervjuas av Frippe Granlund
I tre år samarbetade Christian Ekströms bolag Pub Stallhagen med först Fishbait och senare med föreningen Örock som i sin tur anordnade Fishbait-festivalen.

Ms Knipan och Odin ställer in turer

Ms Knipan angör inte Torsholma och Enklinge i dag, tisdag, på grund av rådande väderförhållanden. Det meddelar Ålandstrafiken.

Petri Carlsson lämnar stadsstyrelsen

Petri Carlsson intervjuas av Owe Sjöblom
Moderaten Petri Carlsson lämnar posten som ordförande för stadsstyrelsen. Totalt har han varit ordförande i sex år, men nu står han inte till förfogande när det är dags för att utse stadsstyrelsen för de kommande två åren.

Eckeröavgångar ställs in

M/s Eckerös avgång från Grisslehamn klockan 15.00 i dag och klockan 18.30 från Eckerö ställs in på grund av det hårda vädret.

Club Marina stäms

Häv hyresavtalet med Club Marina Ab och ålägg bolaget att ersätta obetalda hyror på drygt 42.000 euro.

Ändrad polispension sparar mycket

Pensionshandläggaren Monica Clemes förklarar varför pensionsreformen för poliserna föreslås:
Det kostar landskapsregeringen 170.000 euro om en polis går i pension fem år tidigare än andra. Det säger pensionshandläggaren Monica Clemes.

Erkännande i Visit Åland-rättegången

Den ekonomiansvarige som förskingrat pengar från sin arbetsgivare Visit Åland erkände brott i dag när rättegången drog i gång i Ålands tingsrätt.

Ny styrelseordförande i Saltvik

Saltvik har fått en ny kommunstyrelseordförande. Fullmäktige har utsett Mathias Johansson till ordförande för kommunstyrelsen som ifjol leddes av Runar Karlsson.

Vädret påverkar Gudingen

Trafikmeddelande: M/s Gudingen angör inte Kyrkogårdsö eller Husö i dag, tisdag. Orsaken är det rådande väderförhållandet, meddelar Ålandstrafiken.