Publicerad: onsdag, 19 februari, 2020 - 09:55
  • Utvecklingsminister Alfons Röblom ansvarar för energifrågor i landskapsregeringen. Pressbild ur arkivet.

Inte samhällets sak att stormsäkra elnätet

- I dagsläget finns det inga möjligheter för landskapsregeringen att vara med och betala för att stormsäkra elnätet. Det säger utvecklingsminister Alfons Röblom (HI), som bland annat ansvarar för energifrågor.

Henrik Juslin som är inspektör för el och energi vid landskapsregeringens infrastrukturavdelningen säger att det finns marker där det skulle bli alldeles för dyrt att gräva ned elledningarna, till exempel för att det skulle krävas mycket sprägningar. Dessutom blir det svårare att reparera nedgrävda ledningar jämfört med luftledningar.

Minister Alfons Röblom är inne på samma linje och säger att kostnaderna för att stormsäkra elnätet sist och slutligen hamnar hos kunderna.
- Om elbolagen betalar tas kostnaderna ut av elkonsumenterna och om landskapet skulle betala så ska kostnaderna tas in via skatten, säger Alfons Röblom.