Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 1 juni, 2021 - 11:21Uppdaterad: tisdag, 1 juni, 2021 - 17:21
  • Mats Löfström. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru

”Inte förankrat i verkligheten”

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström ställer sig mycket kritisk till förslaget på ändringar i den temporära smittskyddslagen som nu är ute på remissrunda.

- Det är inte förankrat i verkligheten. Man måste helt enkelt nu hitta lösningar som innebär lindringar och gör det smidigare att resa över gränsen, där man inte tar bort några undantag och eventuellt gör det svårare. Det är helt enkelt totalt fel väg att gå, säger han.

Det är omöjligt att i nuläget säga huruvida förslaget kan träda i kraft i sin nuvarande form eftersom det i så fall måste klubbas av både riksregeringen och riksdagen, framför Mats Löfström.

- Man måste ha is i magen och avvakta hur det verkligen kommer att bli, säger han.

Det nuvarande tjänstemannaförslaget torde vara välförankrat med den ansvariga ministern, omsorgsminister Krista Kiuru (SDP), menar Mats Löfström. Hur de övriga medlemmarna i statsrådet ställer sig till förslaget kan han däremot inte svara på.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »