Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 14 september, 2022 - 11:27Uppdaterad: onsdag, 14 september, 2022 - 12:56
  • Inrikesminister Krista Mikkonen träffar företrädare för landskapet under sitt Ålandsbesök. Foto: Statsrådet

Inrikesminister Mikkonen besöker Åland

Inrikesminister Krista Mikkonen (Gröna) besöker Åland under torsdag och fredag för att bland annat träffa företrädare för landskapet.

Krista Mikkonen ska under torsdagen bland annat få en presentation av Ålands självstyrelse samt träffa lantrådet Veronica Thörnroos (C) och utbildningsminister Annika Hambrudd (C). Hon ska även få en rundtur på Ålands sjöbevakningsstation ledd av kaptenslöjtnant Kim Westman.

Under fredagen ska inrikesministern träffa polismästare Johan Pawli och ha en diskussion om beredskapsfrågor och det delade ansvaret för polisiära frågor.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »