Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 25 januari, 2023 - 10:39Uppdaterad: onsdag, 25 januari, 2023 - 12:46
  • Inresandet har inte kommit upp i nivå med hur det var före pandemin. Arkivbild.

Inresandet mindre än före pandemin

Under 2022 reste 1,4 miljoner personer till Åland, vilket är en minskning med 34 procent jämfört med 2019 som är året närmast före covid-19-pandemin. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Det var främst inresandet från Sverige som rasade, en nedgång med 41 procent, medan de inresande från Finland minskade med tre procent. Jämfört med 2021 ökade det totala inresandet med 53 procent. Statistiken om de inresande omfattar de kryssningsresenärer, dagsresenärer, övernattande besökare och hemvändande ålänningar som anländer med färja eller flyg. Personer som kommer till Åland med egen båt ingår inte.

Jämfört med 2019 var det framför allt kryssningsresenärerna från Sverige som blev färre. De minskade med 440.000 personer, eller 63 procent. Antalet övriga inresande från Sverige minskade med 25 procent. Samtidigt ökade resenärerna med skärgårdsfärjor från Finland med sex procent, medan det övriga inresandet från fastlandet gick ned med fyra procent. Totalt sett var de inresande närmare 700.000 färre än 2019, men nästan 500.000 fler än 2021.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »