Publicerad: fredag, 25 oktober, 2019 - 13:04Uppdaterad: fredag, 25 oktober, 2019 - 14:33
  • Nästa steg för ENerexit är att ta fram ägardirektiv för bolaget. Foto Malin Lundberg

Inget stadsstyrelsebeslut om Enerexit

Vad som ska hända med stadens bolag Enerexit Ab är ännu oklart. Frågan diskuterades under torsdagens stadsstyrelsemöte, men det var inget formellt ärende.

Stadsstyrelsens ordförande Tage Silander säger att han hade väntat sig att det skulle ha funnits ett färdigt berett underlag till gårdagens stadsstyrelsemöte, men så var inte fallet. Nästa steg är att ta fram nya ägardirektiv för bolaget Enerexit Ab till den kommande bolagsstämman. Enligt Tage Silander kan det eventuellt bli ett extra stadsstyrelsemöte nästa tisdag.

Den tidigare tanken om att styrelsen för Enerexit AB ska bytas ut eftersom styrelseordförande Böge Holmberg och ledamot Sune Axelsson upphandlat tjänster av sina egna bolag kvarstår, enligt Tage Silander.