Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 13 september, 2023 - 05:45Uppdaterad: onsdag, 13 september, 2023 - 05:45

Inget beslut om köp av Styrsö ännu

Det blev inget beslut om köp av en del av Styrsö på senaste stadsstyrelsemötet, ärendet återremitterades. 

Staden har länge planerat att köpa en del av Styrsö holme i södra Mariehamn för att kunna erbjuda bostadsbyggande.  

Stadsstyrelsen hade som förslag att godkänna köpet för 4,7 miljoner euro, men beslutet blev alltså återremittering för översyn av köpebrevet.  

Ett eventuellt köp finns inte i budgeten och förslaget är att det ska finansieras genom nyupplåning. Men eftersom själva köpet återremitterades blev även ärendet om tilläggsanslag och lånefullmakt återremitterat för vidare analys av upplåningsbehovet. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »