Publicerad: fredag, 19 februari, 2010 - 11:59Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:23

Inget avvecklingsstöd för fiskare

Landskapsregeringen har avslagit tre ansökningar om stöd för avveckling av fiskeriverksamhet. Avslaget motiveras med att ett sådant stöd inte kan betalas ut innan landskapsregeringen har sagt ja till att ändra reglerna i sitt program för fiskerinäringen. -EU har godkänt ändringen som medger att avvecklingsstöd kan betalas ut, och så fort landskapsregeringen har fattat sitt beslut kan vi börja ta emot ansökningar om avvecklingsstöd för fiskeriverksamhet, säger fiskeribyråns chef Jenny Eklund-Melander.