• I dag bor Corinne Birns mormor på Folkhälsans allaktivitetshus. Foto: Tomas Tornefjell.
Corinne Birn och Pernilla Karlsson intervjuas av Tomas Tornefjell:
Publicerad: fredag, 14 september, 2018 - 12:36, uppdaterad: fredag, 14 september, 2018 - 14:22

Ingen subjektiv rätt till plats på äldreboende

-Det finns ingen subjektiv rätt att få plats på ett äldreboende. Det säger stadens vikarierande äldreomsorgschef Pernilla Karlsson. Enligt henne utgår man från klientens bästa med utgångspunkten att man ska kunna bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst, dagvård och andra stödåtgärder.

Frågan om rätt till plats på ett äldreboende har i dagarna aktualiserats i en insändare där Corinne Birn skriver att hennes 92-åriga mormor inte kan få plats på ett äldreboende, eftersom hon inte har hemtjänst 7 dagar i veckan i sitt nuvarande lägenhetsboende i Folkhälsans hus i Mariehamn.

Mariehamns stads vikarierande äldreomsorgschef Pernilla Karlsson säger att hon inte får uttala sig i enskilda fall, men att det rent generellt fungerar så att klienten, eller dennes ombud, gör en ansökan till äldremsorgen om att man önskar plats på ett boende.

-När en sådan ansökan är gjord gör staden en utredning om vilken typ av boende som är bäst för klienten, säger Pernilla Karlsson.

Fler Nyheter

Häggblom fortsätter leda Obs

Bert Häggblom fortsätter leda Obunden samling, det kom partiets höstmöte fram till på lördagen. Även viceordföranden Christoffer Virtanen och Ann Carlsson fick förnyat förtroende.

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.