Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 4 februari, 2015 - 15:07Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 09:02

"Ingen mjölkgård går runt"

- I dagsläget finns nog inte en enda mjölkgård som går runt. Det sa mjölkproducenten Ole Blomqvist, som idag deltog i ett diskussionstillfälle som landskapsregeringen ordnade kring mjölknäringens krissituation. Det är det kraftigt sänkta avräkningspriset som skapat oro och deltog i mötet gjorde bland annat politiker, representanter för handeln, samt lokala mjölkproducenter.

Ole Blomqvist får i dagsläget 35 cent per liter och han räknar med att bokslutet kommer hamna på 130.000 - 150.000 minus i år.

- Om inte situationen förbättrats om ett år är det nog många av gårdarna som lägger av, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »