Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 24 februari, 2021 - 14:12Uppdaterad: onsdag, 24 februari, 2021 - 14:49
  • Foto: ÅRTV

Ingen kontakt med Åland om nivå 2

Vice lantrådet Harry Jansson (C) säger att landskapsregeringen inte fått information från riksregeringen om en eventuell nivåhöjning av beredskapen på nationell nivå.

-Nu beror det på var Svenska Yle och finska Yle fått information. Är det en indirekt källa eller något som kommunicerats ut på ett officiellt sätt, säger han.

Det pågår ständigt en diskussion i Helsingfors om vilka eventuella åtgärder som kan fattas säger Harry Jansson och påminner om att Åland får ta ställning själv till huruvida man ändrar de beslut om åtgärder som man fattat.
Om riksregeringen anser att Åland behöver ha strängare restriktioner lyssnar landskapsregeringen på sakkunskapen.

- Jag vill betona ordet sakkunskap. Vi har inte brytt oss om de politiska signalerna, utan har hela tiden lutat oss mot vad våra experter har sagt. Så i och med ditt samtal nu begär jag ett möte med tjänstemännen för att uppdatera om det finns ett behov att höja beredskapen, säger Harry Jansson.

Riksregeringen diskuterar under dagen Institutet för hälsa- och välfärds, THL, förslag om att strängare restriktioner bör tas i bruk, och i Helsingfors-Nylandsregionen tar man från och med i morgon i bruk en paragraf ur den nya smittskyddslagen där strängare krav på att kunna hålla distans i affärslokaler och vid tillställningar vidtas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »