Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 25 mars, 2010 - 17:51Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Ingen klarhet om Amorella-incident

Någon offentlig klarhet i vad som hände när Viking Lines m/s Amorella och lastfartyget Finnfellow stötte ihop den 4 mars blev det inte när incidenten kom upp i sjörätten i dag. På Viking Lines begäran hölls sjöförklaringen bakom stängda dörrar. Enligt lagman Kristina Fagerlund var det möjligt eftersom Finnfellows sjöförklaring ännu inte är gjord. Handlingarna i målet är nu sekretessbelagda i avvaktan på den sjöförklaringen och därefter kan de övervakande myndigheterna i Sverige och Finland fatta beslut om eventuella åtgärder.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »