Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 5 augusti, 2021 - 13:06Uppdaterad: torsdag, 5 augusti, 2021 - 13:30
  • Gölgrodan, som i Finland klassas som en främmande art, finns trots goda förutsättningar inte på Åland. Foto: Tom Hoogesteger

Ingen gölgroda på Åland

Det finns inga tecken på att gölgrodan finns på Åland.

Det visar den amfibieinventering som Tom Hoogesteger gjort för Nåtö biologiska stations räkning. Gölgrodan klassas i Finland som en främmande art.

-Det finns mycket lämplig biotop för gölgrodan men inga tecken på att den finns här, säger Tom Hoogesteger.

Förra året inventerade Tom Hoogesteger fasta Åland och i år har han inventerat skärgården.

-Många har berättat att paddan minskat i skärgården, de är mycket miljökänsliga och det är viktigt att utreda varför de minskat, säger Tom Hoogesteger.

Inventeringen visar att på Åland finns fem amfibiearter. Vanlig groda, åkergroda, padda samt större och mindre vattensalamander.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »