Publicerad: fredag, 18 maj, 2018 - 14:03

Ingen extra kompensation för skolskjutsar

Skärgårdskommunerna får redan kompensation för högre kostnader. Det svaret får Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga som gemensamt anhållit om att det införs en särskild landskapsandel för skolskjutsar.

Anhållan motiveras med att skjutsarnas andel av skolans totala kostnad är orimligt hög i alla skärgådskommuner och att det ställer dem i en sämre sits än övriga kommuner när det gäller grundskolan.

I svaret konstateras att landskapsandelssystemet redan inkluderar ett skärgårdstillägg eftersom skärgårdskommunerna har en högre kostnadsstruktur. Ytterligare påpekas att lagen om landskapsandelar kan justeras under nästa mandatperiod och att frågan då eventuellt kan lyftas på nytt.