Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 10 december, 2020 - 14:05
  • Viking Grace gick på grund i november och Olycksutredningscentralen är klar med sin preliminära - och enda - rapport.

Ingen detaljerad utredning om Viking Grace

Det görs ingen detaljerad utredning av Viking Grace grundkänning i Mariehamn den 21 november.

Det säger Olycksutredningscentralens vd Veli-Pekka Nurmi. En 10-sidig utredningsrapport om preliminärutredningen väntas dock bli offentlig vecka 52. Enligt Nurmi har preliminärutredningen givit tillräckliga svar för att kunna främja säkerheten framöver och en detaljerad utredning skulle enligt honom inte tillföra mycket mer.
Enligt tingsdomare Pia Jacobsson vid Ålands tingsrätt har det ännu inte inkommit någon officiell ansökan om sjöförklaring för Viking Grace. Sjöförklaringen för m/s Amorella är planerad att hållas vid Ålands tingsrätt den 15 januari 2021.
Enligt finländsk sjölag ska befälhavaren på ett finskt fartyg avge sjöförklaring när fartyget har sammanstött med annat fartyg eller stött på grund.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »