Publicerad: fredag, 8 november, 2019 - 11:24Uppdaterad: fredag, 8 november, 2019 - 15:18

Ingen besvärade sig mot lagtingsvalet

Ålands förvaltningsdomstol har inte fått in några besvär mot valresultatet.

Efter att centralvalnämnden för lagtingsvalet i oktober beslutade att ställa in den planerade internetröstningen väcktes frågor vad som sker ifall någon skulle besvära sig mot valresultatet. Eftersom inte systemet var testat till hundra procent, ställdes internetröstningen in för 1.492 personer med hembygdsrätt, skrivna på annan ort än Åland. Enligt vallagen kan besvär anföras hos Ålands förvaltningsdomstol inom 14 dagar från det att valresultatet har offentliggjorts, men inga besvär har alltså kommit in till förvaltningsdomstolen.