Publicerad: fredag, 14 februari, 2020 - 07:21Uppdaterad: fredag, 14 februari, 2020 - 07:53
  • KPMG tycker Mariehamns Energi Ab saknar strategi och ledarskap. Arkivfoto.

Inga synergifördelar än trots sammanslagning av energibolag

Nu är utredarna KPMG klara med uppföljningen av sammanslagningen av Mariehamns Elnät Ab och Mariehamns Energi Ab.

Bolagen slogs ihop och inledde sin verksamhet den 1 januari ifjol.

I rapporten som KPMG nu lämnat till ägaren Mariehamns stad skriver man att samordningen av bolagen hittills inte lett till några märkbara synergifördelar. De möjliga vinster som identifierats har förverkligats bara delvis, och samtidigt har man dragit på sig nya kostnader. Utredarna skriver också att bolaget saknar strategi, vision, målbild, vägkarta och handlingsplan. Den nya ledningen har varit fullt upptagen med praktiska och operativa frågor på bekostnad av ett långsiktigt strategiskt tänk och ledarskap, skriver KPMG.

Utredarna konstaterar också att förutsättningarna till bättre insyn, förvaltning och avkastning har förbättrats men förverkligandet av dessa haltar kraftigt på grund av brister i stadens ägar- och koncenstyrning.