Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 september, 2023 - 14:13Uppdaterad: torsdag, 21 september, 2023 - 14:14
  • Saltvik har inga budgetmedel för Solbacka i år. Arkivbild.

Inga pengar till renovering av Solbacka

I år finns det inga pengar från kommunen som kan hjälpa föreningen Västra Saltviks Väl, VSV, med att renovera lokalen Solbacka. 

Föreningen ställde en fråga till kommunen i början av året om de kunde betala en ny frys och kyl till Solbacka då VSV inte hade tillräckliga medel i kassan. I samma veva framkom att det finns ett renoveringsbehov av ungdomslokalen. 

Kommunstyrelsen ville då ha en motiverad anhållan samt kostnadskalkyl för ny kyl och frys. Dessutom uppmanades föreningen att lämna in en redogörelse över vilka renoveringsbehov som finns och vad det eventuellt kan bli att kosta. Under hösten lämnade VSV in en anhållan om bidrag för bland annat dräne- 

ring till en kostnad om 9 800 euro. 

Kommunstyrelsen avslog anhållan på sitt senaste möte med motiveringen att inga budgetmedel finns för 2023. Kommunstyrelsen uppmanar även föreningen att inkomma med renoveringsplanen samt anhållan för hela renoveringsbehovet till kommunen senast den 15 oktober 2023 för att anhållan ska kunna tas i beaktande i budgetarbetet för 2024. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »