Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 19 oktober, 2022 - 05:51Uppdaterad: onsdag, 19 oktober, 2022 - 07:59
  • Annette Holmberg-Jansson har besvarat skrivelsen från Oasen. Arkivfoto.

Inga förutsättningar att påverka ministerium

Det finns inte några förutsättningar att genom en skrivelse få Social- och hälsovårdsministeriet att förkorta giltighetstiden för den temporära paragrafen 48 a i lagen om smittosamma sjukdomar, som gäller arbetsuppgifter inom social- och hälsovården.

Det skriver social- och hälsovårdsminister Annette-Holmberg Jansson (MSÅ) och landskapsläkare Knut Lönnroth i ett svar till Oasens vikarierande förbundsdirektör Stefan Simonsen som nyligen bad landskapsregeringen att be ministeriet om detta. Då skulle Oasen kunna planera in ovaccinerad personal i sina arbetsscheman, vilket skulle göra förbundets vardag lättare.

Landskapsregeringen konstaterar att den temporära paragrafen 48 a i lagen om smittosamma sjukdomar gäller till och med den sista december 2022, och i svaret till Simonsen skriver man att det troligen skulle ta längre tid än så om ministeriet skulle bereda en lagändring.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »