Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 23 mars, 2010 - 06:29Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Inga åtgärder till<br>följd av ärekränkningsdom

-Frågan är utagerad för vår del och vi kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av domen. Det säger Ålandstidningens chefredaktör Niklas Lampi i en kommentar till att tidningens kulturredaktör Benita Mattsson-Eklund i går dömdes till 22 dagsböter för medhjälp till ärekränkning och personregisterförseeelse. Huruvida den fällande domen kommer att påverka förtroendet för Ålandstidningen vill Lampi inte svara på. -Det får läsarna avgöra, säger han. Det var för två år sedan som Benita Mattsson-Eklund skickade tre fotografier ur Ålandstidningens arkiv till sin make som då arbetade på landskapets museibyrå. Han visade bilder på sin arbetsplats vilket ledde till att en medarbetare på museibyrån kände sig trakasserad. Därför dömde tingsrätten honom för ärekränkning till 25 dagsböter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »