Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 januari, 2018 - 08:24Uppdaterad: onsdag, 10 januari, 2018 - 09:40
  • Sunds omsorgsnämnd och kommunstyrelse har förtroende för Tallgårdens ledning. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Inga åtgärder på grund av Tallgårdenkritik

Omsorgsnämnden och kommunstyrelsen i Sund höll möte i går med anledning av den kritiska skrivelse som lämnats in gällande ledningen på äldreboendet Tallgården.

I skrivelsen sägs det bland annat att arbetsmiljön varit otrevlig, att personal utsatts för kränkande bemötande och att klienter blivit lidande på grund av turbulensen där många anställda slutat och många vikarier anlitats. Omsorgsnämndens ordförande Petter Johansson säger att nämnden och kommunstyrelsen har fullt förtroende för ledningen på Tallgården.

- Verksamheten löper bra, den har inte brutit mot några bestämmelser, rutiner, kollektivavtal eller lagstiftning och ingen tredje part som till exempel företagshälsovård, arbetarskyddet eller fackföreningar har uppmärksammat några brister, säger Johansson.

Några åtgärder med anledning av skrivelsen vidtas därmed inte.

Mer om det här blir det i Åland i dag i eftermiddag.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »