Publicerad: torsdag, 3 januari, 2019 - 10:06
  • Föglö är fortsatt utan ström vilket får konsekvenser. Arkivfoto.

Information till Föglöbor

Ledningscentralen i Föglö meddelar att daghemmet Myran håller stängt hela den här veckan. Föglö grundskola har stängt på grund av jullov och äldreomsorgen vid Annagården har normal verksamhet och extern reservkraft i bruk.

Problem med vattenförsörjningen kan uppstå inom Degerbys vattendistributionsområde ifall strömavbrottet blir långvarigt då nytt vatten inte kan produceras. Ifall behov av nödvatten uppstår kommer skild information att ges om det. Gällande vatten och avlopp i Degerby uppmanar ledningscentralen Föglöbor att vara mycket sparsamma med vattenanvändningen och inte spola i toaletterna varje gång man går på toaletten. Pumpstationer med mera fungerar inte på grund av strömavbrottet.
Alla kommunala vägar är öppna och kommunkansliet håller öppet med begränsad verksamhet. För närvarande finns ingen ström och inget fungerande internet på Föglö så kommunen kan inte uppdatera sin hemsida, men man hänvisar till Ålands Radios sändningar och elbolagens hemsidor.