Publicerad: onsdag, 2 januari, 2019 - 13:26Uppdaterad: torsdag, 3 januari, 2019 - 10:03

Info till Jomalabor

Sammantaget har Jomala kunnat erbjuda central kommunal service både inom äldreomsorg och barnomsorg.

Vatten och avlopp fungerar även i stort och vägnätet är framkomligt på centrala delar. Alla hemserviceklienter har t.ex. fått besök enligt plan och maten håller på att tillagas. Det största problemet under morgonen och förmiddagen har varit tillgången till ström. Fjärrvärmenätet är dock igång nu.

Information till allmänheten har publicerats på kommunens hemsida och facebook-sida och uppdateras löpande.