Publicerad: torsdag, 10 januari, 2019 - 15:29
  • På Lemlands grundskola kan man duscha, värma sig, hämta vatten, ladda mobiltelefon eller annan utrustning, värma egen mat och i nödfall tvätta kläder. Arkivfoto.

Info från Lemland, torsdag

Lemlands grundskola, Skolvägen 3, 22610 Lemland, är öppen vardagar klockan 08.00 – 18.00 samt veckoslut klockan 12.00 – 16.00. På skolan kan man duscha, värma sig, hämta vatten, ladda mobiltelefon eller annan utrustning, värma egen mat och i nödfall tvätta kläder. Ingång via grundskolans huvudentré invid biblioteket. Observera informationen på ytterdörren vid grundskolans huvudentré!

Vid behov av nödinkvartering, ta kontakt på telefon 0457 300 1672 eller 0457 343 5333, dagligen fram till klockan 18.00! Ta med madrass/liggunderlag, täcke/filt, kudde, varma kläder och hygienartiklar.

Äldre personer som är i behov av hemserviceinsatser såsom måltids- och duschmöjligheter eller tillfällig inkvartering på Sveagården, ombedes att ta kontakt enligt följande:

Boende i Lemland, kontakta hemservicepersonal på Sveagården per telefon 34228 eller 0457 0962 151.

Boende i Lumparland, kontakta hemservicepersonal på Kapellhagen per telefon 359 042 eller 0457 3135 568.

Daghemsverksamheter, skolor, äldreboenden, hemservice samt kommunkanslier fungerar som vanligt i båda kommunerna. Det finns el och värme i alla fastigheter där kommunerna bedriver verksamhet.

Elnätet ligger ännu nere i delar av Lemland och till viss del även i Lumparland. Det kommer troligen att dröja innan hela elnätet är igång. I Järsö-Nåtö-området fungerar eldistributionen. Den som redan fått elen tillbaka bör tänka på att avbrott kan förekomma på grund av elarbeten.

Kommunernas vattennät fungerar. Normalt driftstryck kanske inte alltid uppnås överallt på grund av tryckhöjningsstationerna sporadiskt kan vara utan el på grund av pågående elarbeten. Man uppmanas att stänga av huvudkranar och gårdsventiler till vattnet om huset lämnas ouppvärmt och utan tillsyn.

Mobilnätet kan ännu tidvis vara försvagat. För uppdaterad info, kontakta respektive leverantör.

Lemlands och Lumparlands avloppsnät fungerar och alla landskaps- och kommunalvägar är röjda och körbara.

För problem med kommunal VA eller kommunala vägar, kontakta tekniska kansliet på telefon 349 430 vardagar klockan 9 – 16, under övriga tider använd journumret 0457 3435 333.

Livsmedelsbutikerna i båda kommunerna fungerar som normalt.

Vid akuta problem med till exempel träd som fallit över vägen och ellinjer som är i riskzon eller skadade, kontakta Ålands elandelslag eller Mariehamns energi. Vidta absolut inte några egna åtgärder med eller i närheten av ellinjer. I övriga fall, kontakta Ålands skogsvårdsförening för kontaktuppgifter till skogshuggare. På gula sidorna i Ålands telefonkatalog finns också kontaktuppgifter till skogshuggare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »